Subsidieplafond Stabiliteitsfonds 2008

Geldend van 18-01-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 7 januari 2008, nr. DJZ/BR-1155/07, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Stabiliteitsfonds 2008)

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de artikelen 2.4 en 3.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluiten:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.4 en 3.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ten behoeve van activiteiten op het gebied van vrede, veiligheid en ontwikkelinggeldt voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 een subsidieplafond van € 0,00.

Artikel 2

Dit besluit is niet van toepassing op subsidieverlening voor activiteiten op het gebied van kleine wapens als bedoeld in het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 2 juni 2004, nr. DMV/VG-302/04a, en niet op subsidieverlening voor activiteiten op het gebied van humanitaire ontmijning als bedoeld in het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 februari 2007, nr. DMV/HH-1024/06.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken, de

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

,
namens deze:
de

waarnemend Secretaris-Generaal

,

A.H.M. Stoelinga

Terug naar begin van de pagina