Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers G31 2007

[Regeling vervallen per 01-03-2009.]
Geldend van 19-01-2008 t/m 28-02-2009

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 18 december 2007, nr. DGW/I&I/2007125259

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 15, vierde lid, van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid;

Besluit:

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers G31 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar

Bijlage

[Vervallen per 01-03-2009]

Inhoudelijk verslag nieuwkomers 2007

[Vervallen per 01-03-2009]

Het inhoudelijk verslag nieuwkomers bestaat uit 3 delen:

  • 1. Overeenkomsten en trajecten

  • 2. Afronding en uitval

  • 3. Toetsresultaten

1. OVEREENKOMSTEN EN TRAJECTEN

[Vervallen per 01-03-2009]

1a Overeenkomsten

[Vervallen per 01-03-2009]

Aantal overeenkomsten verdeeld naar doel, afgesloten in 2007.

 

Nieuwkomer

Totaal

Professioneel

   

Educatief

   

Sociaal

   

Totaal

   

1b Volledig vrijstellende beschikkingen

Aantal volledig vrijstellende beschikkingen voor nieuwkomers, afgegeven in 2007.

 

Aantal

Aantal volledig vrijstellende beschikkingen voor nieuwkomers

 

2. AFRONDING EN UITVAL

[Vervallen per 01-03-2009]

2a Afgeronde trajecten

[Vervallen per 01-03-2009]

Aantal afgeronde trajecten in 2007, verdeeld naar startjaar (=jaar van de overeenkomst).

Startjaar

Nieuwkomer

Totaal

2007

   

2006

   

2005

   

2004

   

2003

   

2002 of eerder

   

Totaal

   

2b Blijft in traject

[Vervallen per 01-03-2009]

Aantal nieuwkomers dat na 31 december 2007 nog in het traject blijft, verdeeld naar startjaar (=jaar van de overeenkomst).

Startjaar

Nieuwkomer

Totaal

2007

   

2006

   

2005

   

2004

   

2003

   

2002 of eerder

   

Totaal

   

2c Uitval

[Vervallen per 01-03-2009]

Aantal nieuwkomers dat in 2007 is uitgevallen, verdeeld naar startjaar (=jaar van de overeenkomst).

Startjaar

Nieuwkomer

Totaal

2007

   

2006

   

2005

   

2004

   

2003

   

2002 of eerder

   

Totaal

   

2d Reden van uitval

[Vervallen per 01-03-2009]

Aantal nieuwkomers, dat in 2007 is uitgevallen, verdeeld naar reden.

Reden uitval

Nieuwkomer

Totaal

Werk

   

Zwangerschap

   

Geen motivatie

   

Geen kinderopvang

   

Langdurig ziek/ overlijden

   

Intergemeentelijke verhuizing

   

Verhuizing naar het buitenland

   

Geen passend aanbod

   

Overig

   

Onbekend

   

Totaal

   

3. TOETSRESULTATEN

[Vervallen per 01-03-2009]

3a Verklaringen van de onderwijsinstelling

[Vervallen per 01-03-2009]

Aantal verklaringen van de onderwijsinstelling dat in 2007 aan nieuwkomers is uitgereikt.

Startjaar

Aantal

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002 of eerder

 

Totaal

 

3b Lezen

[Vervallen per 01-03-2009]

Toename van de beheersing van de vaardigheid lezen van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2007.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   

Totaal

   

3c Schrijven

[Vervallen per 01-03-2009]

Toename van de beheersing van de vaardigheid schrijven van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2007.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   

Totaal

   

3d Spreken

[Vervallen per 01-03-2009]

Toename van de beheersing van de vaardigheid spreken van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2007.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   

Totaal

   

3e Luisteren

[Vervallen per 01-03-2009]

Toename van de beheersing van de vaardigheid luisteren van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2007.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   

Totaal

   
Terug naar begin van de pagina