Wijziging 2006-1 Besluit PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 09-12-2007.]
Geldend van 09-12-2007 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 13 november 2007, houdende wijziging van de vaststelling van de bedragen van de bestemmingsheffing ten behoeve van de teelt van fruit en champignons voor het jaar 2006 (Wijziging 2006-1 Besluit PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2006)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 4, tweede lid, van de Verordening PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2006;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 25 oktober 2007;

Besluit:

Artikel 1

Voor de volgende, in het eerste lid van artikel 4 van de Verordening PT bijzondere heffing fruit en champignons 2006 genoemde groepen, wordt de heffing voor het jaar 2006 als volgt vastgesteld:

Groep

Omschrijving

Bedrag

32

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van appelen:

€ 73,65 per ha

33

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van peren:

€ 109,63 per ha

34

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van klein fruit:

€ 310,01 per ha

34a

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de opengrond van blauwe bessen:

€ 150,00 per ha

35

cultuurgrond in gebruik voor de teelt in de open grond van overige pit- en steenvruchten:

€ 165,21 per ha

36

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt in de open grond van zwarte bessen en zure kersen:

€ 36,72 per ha

60

cultuurgrond, in gebruik voor de teelt onder glas van fruit:

€ 7,58 per are

75

Teeltbakken beschikbaar voor de teelt van champignons:

€ 0,82 per m2 teeltoppervlakte

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging 2006-1 Besluit PT bijzondere heffing teelt fruit en champignons 2006.

Dit besluit en de toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 13 november 2007

D. Duijzer

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina