Warenwetregeling vrijstelling etikettering van levensmiddelen in verband met richtlijn 2007/68/EG

[Regeling vervallen per 31-05-2009.]
Geldend van 06-01-2008 t/m 30-05-2009

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2007, nr. VGP/VV 2818801, houdende de Warenwetregeling vrijstelling etikettering van levensmiddelen in verband met richtlijn 2007/68/EG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2007/68/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 november 2007 (PbEU L 310) tot wijziging van bijlage III bis richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wat bepaalde voedselingrediënten betreft, alsmede op artikel 13, onder a, en artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-05-2009]

Vrijstelling wordt verleend van:

van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, voor zover een eet- of drinkwaar één of meer van de volgende ingrediënten of daarvan afgeleide producten bevat:

Ingrediënten

Daarvan afgeleide producten

Glutenbevattende granen

– glucosestroop op basis van tarwe, met inbegrip van dextrose1

– maltodextrinen op basis van tarwe1

– glucosestroop op basis van gerst

– granen gebruikt in distillaten voor sterk alcoholische dranken

Eieren

– lysozym (geproduceerd uit eieren) gebruikt in wijn

– albumine (geproduceerd uit eieren) gebruikt als klaringsmiddel in wijn en cider

Vis

– visgelatine gebruikt als drager voor vitamine- of carotenoïdepreparaten en voor aroma's

– visgelatine of vislijm gebruikt als klaringsmiddel in bier, cider en wijn

Soja

– volledig geraffineerd(e) sojaolie en -vet1

– natuurlijke gemengde tocoferolen (E306), natuurlijk D-alfa-tocoferol, natuurlijk D-alfa-tocoferolacetaat, natuurlijk D-alfa-tocoferolsuccinaat van soja

– fytosterolen en fytosterolesters van plantaardige oliën van soja;

– fytostanolesters geproduceerd uit fytosterolen van plantaardige oliën van soja

Melk

– wei gebruikt in distillaten voor sterk alcoholische dranken

– lactitol

– melk- (caseïne) producten gebruikt als klaringsmiddel in cider en wijnen

Noten

– noten gebruikt in distillaten voor sterk alcoholische dranken

– noten (amandelen, walnoten) gebruikt (als smaakstof) in sterk alcoholische dranken

Selderij

– olie van selderijblad en -zaad

– oleohars van selderijzaad

Mosterd

– mosterdolie

– mosterdzaadolie

– mosterdzaadoleohars

1 en producten daarvan, voor zover het proces dat zij hebben ondergaan naar verwachting niet zal leiden tot een grotere allergeniciteit dan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in het desbetreffende uitgangsproduct heeft vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 31-05-2009]

De in artikel 1 bedoelde ingrediënten en daarvan afgeleide producten mogen op de in artikel 8, vierde lid, van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen bedoelde wijze worden vermeld in de lijst van ingrediënten.

Artikel 3

[Vervallen per 31-05-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 26 november 2007, en vervalt met ingang van 31 mei 2009.

  • 2 In afwijking van het eerste lid mogen levensmiddelen die:

    • a. vóór 31 mei 2009 in de handel zijn gebracht of geëtiketteerd; en

    • b. voldoen aan deze regeling zoals die onmiddellijk voor 31 mei 2009 luidde;

    worden verkocht zolang de voorraad strekt.

Artikel 4

[Vervallen per 31-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling vrijstelling etikettering van levensmiddelen in verband met richtlijn 2007/68/EG.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina