Bijstellingsregeling 2008

Geldend van 15-02-2008 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerkDB2007/615M
IdentificatienummerBWBR0023188
RechtsgebiedBelastingrecht
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  • Afdeling 10.1, Wet inkomstenbelasting 2001
  • Artikel 12a, Wet op de loonbelasting 1964
  • Artikelen 30a en 31, Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  • Artikel 35a, Successiewet 1956
  • Artikel 8, Kostenwet invordering rijksbelastingen
  • Artikel 7, Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  • Artikel 2, Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Terug naar begin van de pagina