Contributieverordening 2008/2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2009.]
[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-09-2008 t/m 31-12-2015

Contributieverordening 2008/2009

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

gelet op artikel 27, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants en op de Algemene Contributieverordening 2007,

stelt met betrekking tot de contributie wegens het lidmaatschap van het Nederlands Instituut van Registeraccountant voor het boekjaar 1 september 2008 tot en met 31 augustus 2009 de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

De contributie voor de contributiegroepen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 bedraagt:

Contributiecategorie

H (openbaar accountants)

1.515

M (intern accountants en overheidsaccountants)

1.010

L (accountants in business)

505

G (leden die niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn)

152

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Het percentage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 wordt vastgesteld op: vier.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 september 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze verordening wordt aangehaald als: Contributieverordening 2008/2009.

Terug naar begin van de pagina