Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2008–2009

[Regeling vervallen per 01-08-2009.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-07-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 december 2007, nr. PO/ZO 07 50287, houdende vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2008–2009 (Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2008–2009)

Artikel 2. Compensatie gewichtenregeling

[Vervallen per 01-08-2009]

 • 1 Een school ontvangt compensatiebekostiging indien C kleiner is dan A en C/D kleiner is dan A/B waarbij:

  A = het schoolgewicht per 1 oktober 2005 en voor scholen die per 1 augustus 2006 voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht het schoolgewicht per 1 oktober 2006

  B = het leerlingenaantal per 1 oktober 2005 en voor scholen die per 1 augustus 2006 voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht het leerlingenaantal per 1 oktober 2006

  C = het schoolgewicht per 1 oktober 2007

  D = het leerlingenaantal per 1 oktober 2007.

 • 2 Compensatiebekostiging is een compensatiehoeveelheid vermenigvuldigd met een bedrag.

  De compensatiehoeveelheid wordt vastgesteld op de laagste waarde van A-C en (A/B – C/D) × D en wordt vermenigvuldigd met 0,9 en vervolgens rekenkundig afgerond op een geheel getal. Het bedrag wordt bij de ministeriële regeling op grond van artikel 120 van de Wet op het primair onderwijs waarbij de personele bekostiging voor het schooljaar 2008–2009 wordt vastgesteld, bekendgemaakt. Hierin worden ook het moment van betaling en het betaalritme bekendgemaakt.

 • 3 Voor de vaststelling van het leerlingenaantal en schoolgewicht, bedoeld in het eerste lid onder A en B, geldt ingeval van samenvoeging van scholen per 1 augustus 2006 of per 1 augustus 2007, het aantal leerlingen van alle bij de samenvoeging betrokken scholen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 en vervalt met ingang van 1 augustus 2009.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2008–2009.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina