Instellingsbesluit baten-lastendienst Domeinen Onroerende Zaken

[Regeling vervallen per 06-02-2016 met terugwerkende kracht tot 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 01-01-2016

Instellingsbesluit baten-lastendienst Domeinen Onroerende Zaken

De Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2016]

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Baten-lastendienst Domeinen Onroerende Zaken.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Domeinen Onroerende Zaken.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina