Wijzigingsregeling Regeling rechtspositie burgemeesters (vergoeding dienstreizen binnen de gemeente)

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 26-12-2007 t/m 30-06-2008

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 december 2007, nr. STAF/CZW/WVOB 2007-536112, houdende wijziging van de Regeling rechtspositie burgemeesters in verband met de vergoeding van dienstreizen binnen de gemeente

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 32 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2008]

  • 1 Op verzoek van de burgemeester kan voor 2007 in afwijking van artikel 6, eerste tot en met derde lid, van de Regeling rechtspositie burgemeesters aan de burgemeester een vaste vergoeding worden toegekend voor het gebruik van een eigen personenauto voor vervoer binnen de gemeente. Deze vergoeding bedraagt per maand:

    • a. € 46,– in gemeenten met een oppervlak tot 50 vierkante kilometer;

    • b. € 70,– in gemeenten met een oppervlak van 50 tot 100 vierkante kilometer;

    • c. € 105,– in gemeenten met een oppervlak van 100 tot 150 vierkante kilometer;

    • d. € 129,– in gemeenten met een oppervlak van meer dan 150 vierkante kilometer.

  • 2 Voor een burgemeester die gebruik maakt van een dienstauto en daarnaast regelmatig de eigen auto gebruikt, geldt de helft van de in het eerste lid genoemde bedragen.

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 juli 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina