Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid (overgang van de entadministraties)

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 26-12-2007 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2007, nr. PG/ZP 2.819.233, houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid in verband met de overgang van de entadministraties

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-10-2012]

  • 1 Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld op basis van de Subsidieregeling publieke gezondheid, is de Subsidieregeling publieke gezondheid van toepassing zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de subsidie, bedoeld in artikel 60.

Artikel III

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina