Regeling jaarverslaggeving onderwijs

Geldend van 31-01-2020 t/m 24-11-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingRJO
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerkWJZ/2007/50507
IdentificatienummerBWBR0023132
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
 2. Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
 3. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 4. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel: 9.1
 5. Regeling Prestatiebox vo
  Artikel: 6
 6. Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
  Artikel: 6
 7. Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019
  Artikel: 5
 8. Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022
  Artikel: 15
 9. Regeling lente- en zomerscholen vo
  Artikel: 7
 10. Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2017
 11. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 12. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2019
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW BES 2019
 13. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 14. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 15. Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022
  Artikel: 9
 16. Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2021
  Artikel: 4
 17. Regeling regionaal investeringsfonds mbo
  Artikelen: 14, 26
 18. Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022
  Artikelen: 17, 29
 19. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
  Artikel: 2.9
 20. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Artikel: 5
 21. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel: 8
 22. Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs
  Artikel: 13
 23. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 6
 24. Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s
  Artikel: 6
 25. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 26. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 27. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 28. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
  Artikel: 14
 29. Subsidieregeling Internationalisering po en vo
  Artikel: 9
 30. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
  Artikel: 3.12
 31. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
  Artikelen: 11, 17, 18
 32. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
  Artikel: 11
 33. Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
  Artikel: 10
 34. Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
  Artikelen: 13, 15
 35. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
  Artikel: 12
 36. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
  Artikel: 14
 37. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen
  Artikel: 9
 38. Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017
  Artikel: 8
 39. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
  Artikel: 19
 40. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 25
 41. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
  Artikel: 11
 42. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 10
 43. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
  Artikel: 13
 44. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
  Artikel: 1.12
 45. Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
  Artikel: 15
 46. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
  Artikel: 12
 47. Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
  Artikel: 9
 48. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 14
 49. Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen
  Artikelen: 7, 7a
Terug naar begin van de pagina