Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2007

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina