Wijzigingsregeling Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (verduidelijking begrippen en de subsidiëring in 2008)

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2007, nr. MEVA/NBO-2811715, houdende wijziging van de Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche in verband met de verduidelijking van een aantal begrippen en de subsidiëring in 2008

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-10-2012]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche.]

Artikel II

[Vervallen per 01-10-2012]

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend, blijft de Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche van toepassing zoals deze luidde onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina