Regeling herziening bedragen artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

[Regeling vervallen per 01-03-2008.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 29-02-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2007, nr. SV/WV/2007/38976, houdende herziening van de bedragen genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 44a van de Toeslagenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2008]

Voor de toepassing van artikel 44a van de Toeslagenwet worden de bedragen, genoemd in de artikelen 24, eerste lid, 48, eerste lid, en 64a, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, als volgt vastgesteld:

  • a. € 30,44 voor de persoon van 21 jaar;

  • b. € 36,32 voor de persoon van 22 jaar;

  • c. € 47,17 voor de persoon van 23 jaar en ouder.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 en vervalt met ingang van 1 maart 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2007

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina