Regeling uitsluiting solvabiliteitsaftrek immateriële activa

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 31-12-2007 t/m 31-12-2013

Regeling van De Nederlandsche Bank NV van 11 december 2007, nr. Juza/2007/02375/CLR, houdende regels met betrekking tot het als immateriële activa als bedoeld in de artikelen 91, derde lid, onderdeel c, en 95, derde lid, onderdeel e, van het Besluit prudentiële regels Wft, in aanmerking nemen van activa (Regeling uitsluiting solvabiliteitsaftrek immateriële activa)

De Nederlandsche Bank NV,

Na raadpleging van de representatieve vertegenwoordigingen ingevolge artikel 1:28 van de Wet op het financieel toezicht;

Gelet op artikel 89, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit prudentiële regels Wft;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 2007.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitsluiting solvabiliteitsaftrek immateriële activa.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Nederlandsche Bank NV, de

Directeur

,

A.J. Kellermann

Terug naar begin van de pagina