Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2008

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 22-12-2007 t/m 30-06-2009

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2007, nr. Z/F-2819881, van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2008 (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2008)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2008 € 162,611 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst, is gelegen na 15 december 2007 terug tot en met 17 december 2007.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2008.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina