Besluit politiegegevens

Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 30-06-2024

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen Bpg
Bpolg
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0023086
Rechtsgebieden Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Financiën Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing bevoegd functionarissen NVWA
 2. Besluit van de directeur-generaal Belastingdienst houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging op grond van de Wet politiegegevens aan de algemeen directeur FIOD
 3. Besluit van de directeur-generaal Belastingdienst houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging op grond van de Wet politiegegevens aan de algemeen directeuren van de organisatieonderdelen Grote Ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf en Particulieren
 4. Besluit van de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging op grond van de Wet politiegegevens aan de directeur-generaal Belastingdienst
 5. Invoeringsregeling Omgevingswet
 6. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
 7. Regeling periodieke audit politiegegevens
 8. Regeling team criminele inlichtingen FIOD
 9. Regeling team criminele inlichtingen Nederlandse Arbeidsinspectie-DO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
 2. Aanwijzing afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
  Artikel: 5.12
 2. Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet
  Artikel: X
 3. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing inzake de informatie-uitwisseling in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (552i Sv.)
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 6. Besluit financiële markten BES
  Artikel: 11:4
 7. Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk
  Artikel: 30
 8. Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten
  Artikelen: 2, 7
 9. Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren
  Artikel: 2
 10. Besluit toestemming verstrekken en verder verstrekken politiegegevens en justitiële gegevens verlening Orde van de Nederlandse Leeuw, Orde van Oranje-Nassau en Erepenning voor menslievend hulpbetoon
 11. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 24
 12. Besluit van de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging op grond van de Wet politiegegevens aan de directeur-generaal Belastingdienst
  Artikel: 3
 13. Besluit van de directeur-generaal Belastingdienst houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging op grond van de Wet politiegegevens aan de algemeen directeur FIOD
  Artikel: 3
 14. Besluit van de directeur-generaal Belastingdienst houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging op grond van de Wet politiegegevens aan de algemeen directeuren van de organisatieonderdelen Grote Ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf en Particulieren
  Artikel: 3
 15. Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag
  Hoofdstuk: 8
 16. Circulaire met betrekking tot de bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2023
  Tekst: tekst
 17. Invoeringsregeling Omgevingswet
 18. Regeling periodieke audit politiegegevens
  Artikelen: 1, 5, 6
 19. Tijdelijke regeling inzake de toepassing van de Wet politiegegevens
  Artikel: 2
 20. Verlenging Wpg-machtigingsbesluit RIEC’s/werkproces integrale casusanalyse
  Artikel: 1
 21. Wet open overheid
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 22. Wpg-machtigingsbesluit meldpunten niet-acute zorg
 23. Wpg-machtigingsbesluit persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme
  Artikel: 3
 24. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 3

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 08-04-2024 Stb. 2024, 85
Wijziging 04-12-2023 Stb. 2023, 453 28-06-2024 Stb. 2024, 208
Wijziging 25-03-2024 Stb. 2024, 60 25-03-2024 Stb. 2024, 61
Wijziging 04-12-2023 Stb. 2023, 442 04-12-2023 Stb. 2023, 442
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2021, 22 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 03-10-2022 Stb. 2022, 380 12-11-2022 Stb. 2022, 453
Wijziging 14-06-2022 Stb. 2022, 240 14-06-2022 Stb. 2022, 240
Wijziging 13-05-2022 Stb. 2022, 187 21-06-2022 Stb. 2022, 268
Wijziging 21-04-2022 Stb. 2022, 180 22-06-2022 Stb. 2022, 260
Wijziging 14-09-2021
samen met
01-12-2020
Stb. 2021, 446
samen met
Stb. 2020, 514
12-07-2021 Stb. 2021, 370
Wijziging 14-09-2021 Stb. 2021, 446 14-09-2021 Stb. 2021, 446
Wijziging 03-06-2021 Stb. 2021, 268 03-06-2021 Stb. 2021, 268
Wijziging 26-01-2021 Stb. 2021, 37 29-01-2021 Stb. 2021, 45
Wijziging 16-07-2020
samen met
18-12-2019
Stb. 2020, 280
samen met
Stb. 2019, 500
16-07-2020
samen met
05-06-2020
Stb. 2020, 280
samen met
Stb. 2020, 174
Wijziging 31-08-2020 Stb. 2020, 321 31-08-2020 Stb. 2020, 321
Wijziging 16-07-2020 Stb. 2020, 287 16-07-2020 Stb. 2020, 287
Wijziging 16-07-2020
samen met
18-12-2019
Stb. 2020, 280
samen met
Stb. 2019, 500
16-07-2020
samen met
05-06-2020
Stb. 2020, 280
samen met
Stb. 2020, 174
Wijziging 11-05-2020 Stb. 2020, 144 11-05-2020 Stb. 2020, 144
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 506 18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 28-11-2019 Stb. 2019, 475 28-11-2019 Stb. 2019, 475
Wijziging 30-09-2019 Stb. 2019, 313 24-10-2019 Stb. 2019, 385
t/m 18-06-2019 1) Wijziging 28-06-2019 Stb. 2019, 249 28-06-2019 Stb. 2019, 249
Wijziging 28-09-2018 Stb. 2018, 340 12-02-2019 Stb. 2019, 66
Wijziging 06-12-2018 Stb. 2018, 496 06-12-2018 Stb. 2018, 497
Wijziging 03-12-2018 Stb. 2018, 463 03-12-2018 Stb. 2018, 464
Wijziging 27-11-2018 Stb. 2018, 453 27-11-2018 Stb. 2018, 453
Wijziging 12-07-2018 Stb. 2018, 243 12-07-2018 Stb. 2018, 243
Wijziging 22-09-2017 Stb. 2017, 353 22-09-2017 Stb. 2017, 354
Wijziging 12-12-2016 Stb. 2016, 511 17-02-2017 Stb. 2017, 65
Wijziging 15-12-2016 Stb. 2016, 532 14-12-2016 Stb. 2016, 533
Wijziging 09-12-2016 Stb. 2016, 504 09-12-2016 Stb. 2016, 504
Wijziging 11-10-2016 Stb. 2016, 383 11-10-2016 Stb. 2016, 384
Wijziging 08-06-2015 Stb. 2015, 223 08-06-2015 Stb. 2015, 223
Wijziging 11-12-2014 Stb. 2014, 585 20-03-2015 Stb. 2015, 129
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 441 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 28-11-2013 Stb. 2013, 495 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 07-06-2013 Stb. 2013, 205 07-06-2013 Stb. 2013, 205
Wijziging 29-06-2012 Stb. 2012, 308 24-04-2013 Stb. 2013, 165
Wijziging 24-07-2010 Stb. 2010, 307 24-04-2013 Stb. 2013, 165
Wijziging 30-11-2012 Stb. 2012, 615 30-11-2012 Stb. 2012, 615
Wijziging 17-08-2012 Stb. 2012, 380 17-08-2012 Stb. 2012, 380
Wijziging 22-05-2012 Stb. 2012, 239 22-05-2012 Stb. 2012, 240
Wijziging 22-05-2012 Stb. 2012, 238 22-05-2012 Stb. 2012, 240
Wijziging 23-03-2012 Stb. 2012, 130 23-03-2012 Stb. 2012, 129
Wijziging 25-02-2012 Stb. 2012, 82 26-03-2012 Stb. 2012, 131
Wijziging 29-08-2011 Stb. 2011, 412 29-08-2011 Stb. 2011, 412
Wijziging 08-04-2011 Stb. 2011, 180 21-04-2011 Stb. 2011, 194
Wijziging 06-10-2010 Stb. 2010, 383 09-11-2010 Stb. 2010, 767
Wijziging 06-08-2009 Stb. 2009, 352 25-03-2010 Stb. 2010, 152
Wijziging 09-12-2009 Stb. 2009, 605 09-12-2009 Stb. 2009, 605
Wijziging 03-07-2009 Stb. 2009, 305 03-07-2009 Stb. 2009, 305
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 305 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Nieuwe-regeling 14-12-2007 Stb. 2007, 550 14-12-2007 Stb. 2007, 549

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 4:3 , Artikel 4:61)
Naar boven