Besluit politiegegevens

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m 30-06-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:3

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4

 1. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel 4.11
 2. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 08-04-2024 Stb. 2024, 85
01-01-2024 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2021, 22 05-04-2023 Stb. 2023, 113
01-01-2023 Wijziging 03-10-2022 Stb. 2022, 380 12-11-2022 Stb. 2022, 453 Inwtr. 1
01-07-2022 Wijziging 13-05-2022 Stb. 2022, 187 21-06-2022 Stb. 2022, 268 Inwtr. 2
01-01-2022 Wijziging 01-12-2020 Stb. 2020, 514 12-07-2021 Stb. 2021, 370
01-10-2021 Wijziging 14-09-2021 Stb. 2021, 446 14-09-2021 Stb. 2021, 446
01-07-2021 Wijziging 03-06-2021 Stb. 2021, 268 03-06-2021 Stb. 2021, 268
01-04-2021 Wijziging 26-01-2021 Stb. 2021, 37 29-01-2021 Stb. 2021, 45 Alg. 3
01-01-2021 Wijziging 18-12-2019
samen met
16-07-2020
Stb. 2019, 500
samen met
Stb. 2020, 280
05-06-2020
samen met
16-07-2020
Stb. 2020, 174
samen met
Stb. 2020, 280
Inwtr. 4
01-09-2020 Wijziging 16-07-2020 Stb. 2020, 287 16-07-2020 Stb. 2020, 287
Wijziging 18-12-2019
samen met
16-07-2020
Stb. 2019, 500
samen met
Stb. 2020, 280
05-06-2020
samen met
16-07-2020
Stb. 2020, 174
samen met
Stb. 2020, 280
Inwtr. 5
01-07-2020 Wijziging 11-05-2020 Stb. 2020, 144 11-05-2020 Stb. 2020, 144
01-01-2020 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 506 18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 30-09-2019 Stb. 2019, 313 24-10-2019 Stb. 2019, 385
06-07-2019 t/m 18-06-2019 Wijziging 28-06-2019 Stb. 2019, 249 28-06-2019 Stb. 2019, 249
01-03-2019 Wijziging 28-09-2018 Stb. 2018, 340 12-02-2019 Stb. 2019, 66
01-01-2019 Wijziging 06-12-2018 Stb. 2018, 496 06-12-2018 Stb. 2018, 497
Wijziging 03-12-2018 Stb. 2018, 463 03-12-2018 Stb. 2018, 464
Wijziging 27-11-2018 Stb. 2018, 453 27-11-2018 Stb. 2018, 453
28-07-2018 Wijziging 12-07-2018 Stb. 2018, 243 12-07-2018 Stb. 2018, 243
01-10-2017 Wijziging 22-09-2017 Stb. 2017, 353 22-09-2017 Stb. 2017, 354
01-03-2017 Wijziging 12-12-2016 Stb. 2016, 511 17-02-2017 Stb. 2017, 65 Alg. 6, Inwtr. 7
01-01-2017 Wijziging 15-12-2016 Stb. 2016, 532 14-12-2016 Stb. 2016, 533 Inwtr. 8
Wijziging 09-12-2016 Stb. 2016, 504 09-12-2016 Stb. 2016, 504
Wijziging 11-10-2016 Stb. 2016, 383 11-10-2016 Stb. 2016, 384
01-07-2015 Wijziging 08-06-2015 Stb. 2015, 223 08-06-2015 Stb. 2015, 223
01-04-2015 Wijziging 11-12-2014 Stb. 2014, 585 20-03-2015 Stb. 2015, 129
01-07-2013 Wijziging 07-06-2013 Stb. 2013, 205 07-06-2013 Stb. 2013, 205
01-06-2013 Wijziging 24-07-2010 Stb. 2010, 307 24-04-2013 Stb. 2013, 165
01-01-2013 Wijziging 30-11-2012 Stb. 2012, 615 30-11-2012 Stb. 2012, 615
Wijziging 17-08-2012 Stb. 2012, 380 17-08-2012 Stb. 2012, 380
01-07-2012 Wijziging 22-05-2012 Stb. 2012, 239 22-05-2012 Stb. 2012, 240 Inwtr. 9
21-09-2011 Wijziging 29-08-2011 Stb. 2011, 412 29-08-2011 Stb. 2011, 412
01-07-2011 Wijziging 08-04-2011 Stb. 2011, 180 21-04-2011 Stb. 2011, 194
04-07-2010 Wijziging 09-12-2009 Stb. 2009, 605 09-12-2009 Stb. 2009, 605
01-01-2008 Nieuwe-regeling 14-12-2007 Stb. 2007, 550 14-12-2007 Stb. 2007, 549 Inwtr. 10

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Politiewet 2012 en Wet op de medische keuringen (screening ambtenaren van politie en politie-externen) in werking treedt.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 11 november tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (Stb. 2021, 559) in werking treedt.2)
 3. Abusievelijk voegt het Staatsblad in het eerste lid een tweede onderdeel o toe.3)
 4. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2020/174 gesteld op 1 januari 2021.4)
 5. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2020/174 gesteld op 1 januari 2021.5)
 6. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede onderdeel m toe.6)
 7. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in werking treedt.7)
 8. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, enz. (selectieve woningtoewijzing ter beperking overlastgevend en crimineel gedrag) in werking treedt.8)
 9. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in werking treedt.9)
 10. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet politiegegevens in werking treedt.10)
Naar boven