Regeling bodemkwaliteit

Geldend van 30-11-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingRbk
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerkDJZ2007124397
IdentificatienummerBWBR0023085
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Activiteitenregeling milieubeheer
  Artikel: 3.69
 2. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregels voor lozing op oppervlaktewater door storting van baggerspecie in Wm-vergunningplichtige winputten
  Tekst: tekst
 4. Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 4, 6, 7
 5. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst: tekst
 6. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 7. Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
  Bijlage: , behorende bij de artikelen 3, 4, 6, 6f en 6h
 8. Regeling uniforme saneringen
  Bijlage: 3
Terug naar begin van de pagina