Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties

Geldend van 19-09-2018 t/m 25-08-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0023066
RechtsgebiedOnderwijsrecht
OverheidsthemaOnderwijs en wetenschap

Opmerking

Door Stb. 2015/478 is de citeertitel gewijzigd per 18 januari 2016 (Stb. 2016/2).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit assistentiecentrum erkenning EU-beroepskwalificaties
 2. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
 3. Binnenvaartregeling
 4. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 5. Regeling diergeneeskundigen
 6. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties brandweerpersoneel
 7. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties politiepersoneel
 8. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties advocatuur
 9. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg
 10. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 11. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen
 12. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties en bewijzen van bevoegdheid luchtvaart
 13. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kandidaat-notaris
 14. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel
 15. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
 16. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties zeevisserij
 17. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 18. Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009
 19. Regeling spoorwegpersoneel 2011
 20. Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen
 21. Regeling verkeersregelaars 2009
 22. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 3.1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.46, 5.28
 3. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikelen: 1, 3, 5, 7, 31
 4. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.5h
 5. Arbeidsomstandighedenregeling
  Artikel: 1.9
 6. Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s
  Artikel: 4
 7. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen: 5.6, 7.23
 8. Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
  Artikel: 4
 9. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
  Bijlage: A1a
 10. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
  Artikel: 2
 11. Binnenvaartregeling
  Artikelen: 2.10, 2.9
 12. Circulaire Vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
  Tekst: tekst
 13. Loodsenwet
  Artikel: 9
 14. Organisatiebesluit Dienst Justis 2015
  Artikel: 4
 15. Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen: 5.12, 5.21
 16. Regeling diergeneeskundigen
  Artikelen: 3.11, 3.4
 17. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties brandweerpersoneel
  Artikelen: 1, 3
 18. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties politiepersoneel
  Artikel: 1
 19. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties advocatuur
  Artikel: 1
 20. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 1
 21. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 22. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen
  Artikelen: 1, 4, 8
 23. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties en bewijzen van bevoegdheid luchtvaart
  Artikelen: 1, 2
 24. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kandidaat-notaris
  Artikel: 1
 25. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel
  Artikel: 1
 26. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
  Artikel: 1
 27. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties zeevisserij
  Artikel: 1
 28. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Artikelen: 1, 6
 29. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel: 1
 30. Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009
  Artikel: 18
 31. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener
  Artikel: 3
 32. Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog
  Artikel: 3
 33. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 34. Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 6
 35. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 7.4.7
 36. Wet invoering associate degree-opleiding
  Artikel: VA
 37. Wet luchtvaart
  Artikel: 2.1a
 38. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikelen: 8, 41, 45
 39. Wet primair onderwijs BES
  Artikel: 4
 40. Wijzigingswet Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties (implementatie Richtlijn 2013/55/EU administratieve samenwerking via Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»))
  Hoofdstuk: 1
Terug naar begin van de pagina