Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2008

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 4 december 2007

De

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina