Besluit wijziging datum handhaving informatieverplichtingen werkgevers

Geldend van 21-12-2007 t/m heden

Besluit van 10 december 2007 tot wijziging datum handhaving informatieverplichtingen werkgevers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2007 nr. UB/K/2007/39326;

Gelet op artikel 50, vijfde lid, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2007

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de twintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina