Vacatiegeldenbesluit Toetsingscommissie Getuigen Verhalen

Geldend van 01-02-2008 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2007, nr. OHW-U-2815446, houdende de toekenning van vacatiegeld aan de voorzitter en leden van de Toetsingscommissie Getuigen Verhalen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 17 oktober 2007 wordt aan de voorzitter van de Toetsingscommissie Getuigen Verhalen, een vacatiegeld toegekend van 260 euro voor iedere dag, waarop deze één of meer vergaderingen van de toetsingscommissie heeft bijgewoond.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 17 oktober 2007 wordt aan de niet-ambtelijke leden van de Toetsingscommissie Getuigen Verhalen, een vacatiegeld toegekend van 200 euro voor iedere dag, waarop zij één of meer vergaderingen van de toetsingscommissie hebben bijgewoond.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Vacatiegeldenbesluit Toetsingscommissie Getuigen Verhalen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina