Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 02-06-2023.
Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2008

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor het kalenderjaar 2008 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 4,58%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2008.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 4 december 2007

De

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Naar boven