Besluit verhoging subsidieplafond subsidies programma Erfgoed van de Oorlog (1 november 2007 tot 1 april 2008)

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 20-12-2007 t/m 30-06-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, OHW-U-2817920, houdende verhoging van het subsidieplafond voor subsidies in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog voor de periode 1 november 2007 tot 1 april 2008

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

Het subsidieplafond voor subsidies in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog voor de periode van 1 november 2007 tot 1 april 2008 wordt verhoogd tot € 3.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina