Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (wijziging vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling)

Geraadpleegd op 05-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2008.
Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0023021
Rechtsgebied Strafrecht | Strafrecht (algemeen)
Overheidsthema Rechtspraak

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

  1. Aanwijzing Voorwaardelijke Invrijheidstelling

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling
    Artikel: 12

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2008

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-07-2008 Nieuwe-regeling 06-12-2007 Stb. 2007, 500 30513 30-05-2008 Stb. 2008, 194
Naar boven