Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 november 2007, nr. WJZ/2007/49724 (2660), tot vaststelling van de opslagpercentages op de sectorpremie en de Ufo-premie 2008 ter financiering van een werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang (Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2008)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 9, derde lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina