Binnenvaartwet

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0023009
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing exameninstellingen binnenvaart 2019
 2. Besluit mandaat CBR 2019
 3. Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart
 4. Binnenvaartbesluit
 5. Binnenvaartregeling
 6. Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen
 7. Invoeringsbesluit Waterwet
 8. Loodsplichtbesluit 2021
 9. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 10. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 11. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 12. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 13. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 14. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2021
 15. Regeling tarieven scheepvaart 2005
 16. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
 17. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 18. Scheepsafvalstoffenregeling Rijn- en binnenvaart
 19. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing binnenvaart
 2. Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 6.1
 2. Aanwijzing binnenvaart
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.34
 4. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 5. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikel: 5.3:1
 6. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
  Bijlage: Nota Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 7. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: I
 8. Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder
  Artikel: 2
 9. Besluit mandaat certificering binnenschepen
  Artikel: 1
 10. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
  Bijlage: A1a
 11. Besluit tot goedkeuring van de examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2020
  Bijlage: 1
 12. Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 20
 13. Binnenvaartbesluit
  Artikelen: 1, 50
 14. Binnenvaartregeling
  Artikelen: 1.3, 1.4, 1.5, 3.28, 7.8, 10.3, 12.1, 13.1
  Bijlage: 11.1
 15. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 16. Invoeringswet Binnenvaartwet
  Artikelen: 12, 17, 18, 19
  Hoofdstuk: 3
 17. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 18. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 19. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.2
  Bijlage: I
 20. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.2
 21. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.2
 22. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.2
 23. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.2
 24. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2021
  Artikel: 1.2
  Bijlage: I
 25. Regeling tarieven scheepvaart 2005
  Artikelen: 1.24, 1.8
 26. Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
  Artikel: 3.23
 27. Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 28. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 35c
 29. Verzamelwet IenW 2019
 30. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 31. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina