Regeling aanwijzing publicatieblad kamers van koophandel

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 3 december 2007, Nr. WJZ 7131590, houdende aanwijzing van het publicatieblad, bedoeld in de artikelen 35, derde lid, en 37, zevende lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997 (Regeling aanwijzing publicatieblad kamers van koophandel)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 35, derde lid, en 37, zevende lid, van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 december 2007

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina