Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen subsidiëring Subsidieregeling [...] van Buitenlandse Zaken 2007 (Matra Doelbijdragen Programma)

Geldend van 14-12-2007 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 30 november 2007, nr. DZO/UM-1025/2007, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Matra Doelbijdragen Programma

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.2 en 2.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2007 geldt voor de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 voor het Matra Doelbijdragen Programma het volgende subsidieplafond: € 200.000,–1.

Artikel 2

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.2 en 2.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2007 geldt met betrekking tot het Matra Doelbijdragen Programma het volgende beleidsvoornemen:

  • a. Voor subsidies onder het Matra Doelbijdragen Programma komen in aanmerking activiteiten die strekken tot of dienstig zijn aan de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van de Minister ter ondersteuning van de overgang naar pluriforme, democratische rechtstaat en/of het proces van toetreding tot de Europese Unie in landen in Midden- en Oost-Europa voor zover subsidiëring niet mogelijk is met de overige instrumenten van het Matra-programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  • b. Voor subsidies onder het Matra Doelbijdragen Programma komen uitsluitend activiteiten in aanmerking die betrekking hebben op de landen: Albanië, Armenië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Roemenië, de Russische Federatie, Servië, Turkije en Wit-Rusland.

  • c. Subsidie wordt slechts verleend aan rechtspersonen.

  • d. De duur van de activiteiten bedraagt ten hoogste één jaar.

  • e. De subsidie per aanvraag bedraagt ten hoogste € 100.000,–.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Europese Samenwerking

,

I.M. de Jong

  1. Dit plafond betreft het maximum van de aan te gane verplichtingen.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina