Regeling huurtoeslaggrenzen 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 4 december 2007, nr. DJZ2007118240, houdende aanpassing voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 van de bedragen, genoemd in de artikelen 14, eerste lid, en 18, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet, en van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2008)

§ 1. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, is:

  • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 14 675;

  • b. voor een meerpersoonshuishouden: € 18 775;

  • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 14 400 en

  • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: € 18 625.

§ 2. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

De factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

Factor

Eenpersoons-

huishouden

Meerpersoons-

huishouden

Eenpersoonsouderen-

huishouden

Meerpersoonsouderen-

huishouden

a

0,000000798341

0,000000461312

0,000001356127

0,000000787170

b

0,000880599410

0,001184413968

–0,006817816388

-0,004931105704

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 december 2007

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar

Terug naar begin van de pagina