Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Terugkeer en migratie 2008)

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 28-06-2008 t/m 30-06-2008

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 22 november 2007, nr. DPV/AM-507/07, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Terugkeer en migratie 2008)

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2008]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 31 augustus 2008 een subsidieplafond van € 0,00.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2008.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

R.V.M. Jones-Bos

Terug naar begin van de pagina