Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden

De Minister van Justitie in zijn hoedanigheid van minister van het Koninkrijk,

Overwegende, dat het indexcijfer der cao-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 september 2007 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 september 2006;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Besluit:

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Aruba.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2008. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden.

Den Haag, 29 november 2007

De

Minister

voornoemd,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina