Besluit vaststelling subsidieplafond en wijziging beleidsregels subsidiëring activiteiten [...] van Buitenlandse Zaken 2007 (Indonesiëfaciliteit)

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 07-12-2007 t/m 31-12-2008

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 november 2007, nr. DAO-691/07, tot vaststelling van een subsidieplafond en wijziging van beleidsregels voor subsidiëring van activiteiten op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Indonesiëfaciliteit geldt voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 een subsidieplafond van € 3.628.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanvragen om subsidie voor 2008 worden na 1 mei 2008 en uiterlijk op 15 augustus 2008 ingediend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit).]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.J. Treffers

Terug naar begin van de pagina