Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Kleine Wapens 2008)

[Regeling vervallen per 17-09-2008.]
Geldend van 08-06-2008 t/m 16-09-2008

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 23 november 2007, nr. DVB/WW-688/07, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Kleine Wapens 2008)

Artikel 1

[Vervallen per 17-09-2008]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ten behoeve van activiteiten op het gebied van kleine wapens zijn vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2008 de beleidsregels, vastgesteld bij besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 2 juni 2004, nr. DMV/VG 302/04a, van toepassing en geldt een subsidieplafond van € 3 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 17-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur Veiligheidsbeleid

,

Robert de Groot

Terug naar begin van de pagina