Besluit vaststelling overgangsbepaling subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET)

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 26 november 2007, nr. DJZ/BR/1133-2007, tot vaststelling van een overgangsbepaling voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET)

Artikel 1

  • 1 Op aanvragen voor subsidieverlening in het kader van het programma voor ontwikkelingsrelevante exporttransacties (ORET) die voor 1 augustus 2007 zijn ingediend en op 31 december 2007 nog in behandeling zijn, blijven de beleidsregels, vastgesteld bij besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 5 mei 2006, zoals gewijzigd bij besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 29 maart 2007, van toepassing.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister voor Ontwikkelingssamenwerking

,
namens deze:
de

directeur-generaal Internationale Samenwerking

,

R.J. Treffers

Terug naar begin van de pagina