Besluit bodemkwaliteit

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Bbk
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0022929
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling bodemkwaliteit 2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet
  Artikelen: VII, XVI
 2. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregels voor lozing op oppervlaktewater door storting van baggerspecie in Wm-vergunningplichtige winputten
  Tekst: tekst
 4. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
  Bijlage: Nota Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 5. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: II
 6. Besluit activiteiten leefomgeving
  Artikelen: 3.178, 4.1219, 4.1224, 4.1247, 4.1250, 4.1257, 4.1259, 4.1265, 4.1267, 4.1268, 4.1281, 4.1284
  Bijlage: II
 7. Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 4, 7
 8. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst: tekst
 9. Protocol werkwijze Toelating & Aanwijzing
  Tekst: tekst
 10. Regeling beoordeling reinigbaarheid grond
  Artikelen: 15, 20, 21, 22, 26, 30, 33
 11. Regeling bodemkwaliteit 2022
  Artikelen: 1.1, 5.32, 7.13
  Bijlage: C
 12. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 13. Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening
  Bijlage: A
 14. Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat
  Bijlage: 2
 15. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid fysieke leefomgevingsfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: bij Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid fysieke leefomgevingsfeiten (art. 257ba Sv)
 16. Verzamelbesluit Omgevingswet 2022
  Artikel: XI
 17. Verzamelbesluit Omgevingswet 2023
  Artikel: IX
 18. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
  Artikel: VIII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 26-04-2022
samen met
27-11-2020
Stb. 2022, 172
samen met
Stb. 2021, 98
Wijziging 12-09-2023 Stb. 2023, 298 27-09-2023 Stb. 2023, 320
Wijziging 13-09-2022 Stb. 2022, 360 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 26-04-2022 Stb. 2022, 172 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 26-04-2022
samen met
27-11-2020
Stb. 2022, 172
samen met
Stb. 2021, 98
05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 26-04-2022 Stb. 2022, 172 26-04-2022 Stb. 2022, 172
Wijziging 13-12-2019 Stb. 2019, 491 13-12-2019 Stb. 2019, 491
Wijziging 13-12-2019 Stb. 2019, 491 13-12-2019 Stb. 2019, 492
t/m 01-05-2016 1) Wijziging 04-05-2016 Stb. 2016, 184 04-05-2016 Stb. 2016, 184
Wijziging 16-06-2015 Stb. 2015, 231 16-06-2015 Stb. 2015, 232
Wijziging 09-06-2015 Stb. 2015, 229 09-06-2015 Stb. 2015, 229
Wijziging 25-03-2013 Stb. 2013, 112 25-03-2013 Stb. 2013, 112
Wijziging 04-04-2012 Stb. 2012, 164 06-06-2012 Stb. 2012, 268
Wijziging 31-01-2012 Stb. 2012, 63 12-03-2012 Stb. 2012, 156
Wijziging 11-02-2011 Stb. 2011, 104 03-02-2011 Stb. 2011, 103
Wijziging 15-11-2010 Stb. 2010, 781 22-12-2010 Stb. 2010, 879
Wijziging 13-09-2010 Stb. 2010, 696 13-09-2010 Stb. 2010, 696
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 144 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 02-12-2009 Stb. 2009, 535 10-12-2009 Stb. 2009, 549
Wijziging 24-11-2009 Stb. 2009, 500 24-11-2009 Stb. 2009, 500
Wijziging 04-09-2009 Stb. 2009, 389 04-09-2009 Stb. 2009, 389
Nieuwe-regeling 22-11-2007 Stb. 2007, 469 20-12-2007 Stb. 2007, 571
Wijziging 29-04-2008 Stb. 2008, 160 29-04-2008 Stb. 2008, 160
Nieuwe-regeling 22-11-2007 Stb. 2007, 469 20-12-2007 Stb. 2007, 571

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 271)
Naar boven