Besluit bodemkwaliteit

Geldend van 18-12-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingBbk
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0022929
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling bodemkwaliteit

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009
  Bijlage: bij de artikelen 1a en 2
 2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikelen: 1.6, 2.11, 2.14a, 3.16o, 4.74l
 3. Activiteitenregeling milieubeheer
  Artikelen: 2.1, 2.2, 3.25, 3.26, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.4f, 3.43, 3.69, 4.114, 4.94, 4.94a
  Bijlage: 11
 4. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregels voor lozing op oppervlaktewater door storting van baggerspecie in Wm-vergunningplichtige winputten
  Tekst: tekst
 6. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
  Bijlage: Nota Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 7. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: II
 8. Besluit algemene regels milieu mijnbouw
  Artikel: 28
 9. Besluit lozen buiten inrichtingen
  Artikel: 3a.9
 10. Besluit omgevingsrecht
  Bijlagen: I, IV
 11. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikel: 3
 12. Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
  Artikel: 2
 13. Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 4, 7
 14. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst: tekst
 15. Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen
  Artikel: 1
 16. Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006
  Artikelen: 15, 20, 21, 22, 26, 30, 33
  Bijlage: 4
 17. Regeling bodemkwaliteit
  Artikelen: 5.1.10, 1.1, 2.1
  Bijlage: M
 18. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 19. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 2.4
 20. Regeling storten als enige vorm van afvalbeheer
  Artikel: 1
 21. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
  Artikel: 2
 22. Regeling uniforme saneringen
  Artikelen: 1.5, 2.2, 2.3
 23. Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat
  Bijlage: 2
 24. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Bijlage: bij Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba Sv)
 25. Waterbesluit
  Artikel: 6.11e
 26. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
  Artikel: VIII
Terug naar begin van de pagina