Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 25-11-2007 t/m heden

Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw, d.d. 19 november 2007, houdende verlening van mandaat aan veilingen en in- en verkoopbureaus teneinde over te kunnen gaan tot het rechtsgeldig opleggen en innen van heffingen namens het Productschap Tuinbouw (Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008)

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder het begrip:

Veiling en in en verkoopbureaus:

Hobaho B.V. te Lisse, Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale u.a. te Lisse, Floralia te Poeldijk, Bloembollenkwekersvereniging Floralia te ‘s Gravenzande, Coöperatieve Bloemenveiling Flora Holland u.a. te Aalsmeer, Bloemenveiling Oost Nederland B.V. te Bemmel, Sierteeltproductveiling Veiling Vleuten B.V. te Utrecht, Tele Flower Auction B.V. te Amstelveen.

Artikel 2

Aan de veilingen als bedoeld in artikel 1 wordt het mandaat verstrekt om namens het Productschap Tuinbouw heffingen op te leggen en te innen.

Artikel 3

De mandaatnemer kan ondermandaat verlenen aan werknemers binnen zijn organisatie, nadat daartoe instemming is verkregen van het Productschap Tuinbouw.

Artikel 4

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008.

Zoetermeer, 19 november 2007

D. Duijzer

voorzitter

Terug naar begin van de pagina