Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2008 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Besluit vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden 2008 ex art. 20 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering, verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering, beloopt voor het jaar 2008:

Categorie 1

€ 95,25

voor vierwielige personenauto's en bestelauto's;

Categorie 2

€ 31,75

voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorende tot categorie 1;

Categorie 3

€ 95,25

voor autobussen, vrachtauto’s en trekkers;

Categorie 4

€ 95,25

voor aanhangwagens en opleggers bij motorrijtuigen behorende tot categorie 3;

Categorie 6

€ 31,75

voor motorrijwielen, scooters, motorcarriers en overige niet tot de categorieën 1 tot en met 4, 7 of 8 behorende motorrijtuigen;

Categorie 7

€ 31,75

voor landbouwwerktuigen;

Categorie 8

€ 31,75

voor rijwielen met hulpmotor.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina