Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering [...] (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Geldend van 28-11-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein regulering en toezicht bank- en kredietwezen vanaf 1940 (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 6 augustus 2007, nr. aca-2007.03872/5);

Besluiten:

Den Haag, 10 oktober 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

projectdirecteur van het Project Wegwerken Archiefachterstanden

,

A. van der Kooij

Terug naar begin van de pagina