Besluit vaststelling subsidieplafond en wijziging beleidsregels subsidiëring activiteiten [...] ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China)

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 28-11-2007 t/m 31-12-2008

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 20 november 2007, nr. DAO-679-07, tot vaststelling van een subsidieplafond en wijziging van beleidsregels voor subsidiëring van activiteiten op het gebied van Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Azië-faciliteit voor China geldt voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 een subsidieplafond van € 2,1 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanvragen om subsidie voor 2008 worden uiterlijk op 18 januari 2008 ingediend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidieverlening Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Azië-faciliteit China).]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

J.M.G. Brandt

Terug naar begin van de pagina