Besluit vaststelling sectorpremies 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Besluit vaststelling sectorpremies 2008

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premies die ten gunste komen van de Sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen worden voor het jaar 2008 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 6 november 2007

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Bijlage 1

Sectorpremies* 2008

Sectoren

Premie-

percentage

Premiepercentage

Eigenrisicodragers ZW

1

Agrarisch bedrijf

1,29%

0,81%

2

Tabakverwerkende industrie

0,23%

0,13%

3

Bouwbedrijf

0,00%

0,00%

4

Baggerbedrijf

0,00%

0,00%

5

Hout en emballage industrie, houtwaren- en borstelindustrie

0,81%

0,34%

6

Timmerindustrie

0,09%

0,00%

7

Meubel- en orgelbouw industrie

1,17%

0,70%

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid.ind.

0,60%

0,40%

9

Grafische industrie

1,05%

0,75%

10

Metaalindustrie

0,71%

0,57%

11

Elektrotechnische industrie

0,64%

0,55%

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

0,68%

0,37%

13

Bakkerijen

0,82%

0,47%

14

Suikerverwerkende industrie

0,56%

0,32%

15

Slagersbedrijven

2,59%

1,95%

16

Slagers overig

1,50%

0,88%

17

Detailhandel

1,42%

0,94%

18

Reiniging

1,81%

1,05%

19

Grootwinkelbedrijf

0,76%

0,50%

20

Havenbedrijven

0,58%

0,35%

21

Havenclassificeerders

1,27%

0,47%

22

Binnenscheepvaart

1,09%

0,61%

23

Visserij

5,60%

5,44%

24

Koopvaardij

0,46%

0,19%

25

Vervoer KLM

0,06%

0,01%

26

Vervoer NS

0,36%

0,31%

27

Vervoer posterijen

0,33%

0,25%

28

Taxi- en ambulancevervoer

1,89%

0,91%

29

Openbaar vervoer

0,14%

0,11%

30

Besloten busvervoer

1,39%

1,00%

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,68%

0,55%

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,82%

0,35%

33

Horeca algemeen

1,56%

1,02%

34

Horeca catering

1,44%

1,09%

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,77%

0,57%

38

Banken

0,61%

0,52%

39

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

0,68%

0,58%

40

Uitgeverij

2,09%

1,77%

41

Groothandel I

0,75%

0,56%

42

Groothandel II

1,11%

0,84%

43

Zakelijke dienstverlening I

0,47%

0,34%

44

Zakelijke dienstverlening II

0,71%

0,50%

45

Zakelijke dienstverlening III

0,86%

0,66%

46

Zuivelindustrie

0,10%

0,00%

47

Textielindustrie

0,49%

0,21%

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

1,12%

0,88%

49

Chemische industrie

0,87%

0,69%

50

Voedingsindustrie

0,80%

0,59%

51

Algemene industrie

1,30%

1,13%

52

Uitzendbedrijven

5,05%

0,95%

53

Bewakingsondernemingen

1,76%

1,21%

54

Culturele instellingen

2,40%

2,13%

55

Overige takken van bedrijf en beroep

1,28%

0,83%

56

Schildersbedrijf

1,94%

1,42%

57

Stukadoorsbedrijf

0,42%

0,00%

58

Dakdekkersbedrijf

3,32%

2,72%

59

Mortelbedrijf

0,61%

0,51%

60

Steenhouwersbedrijf

1,55%

0,55%

61 t/m 67

Overheid

0,97%

0,07%

68

Railbouw

0,00%

0,00%

69

Telecommunicatie

0,98%

0,85%

* Sectorpremies exclusief opslag voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang.

Premies* per premiegroep 2008

Sectoren

 

Premie-

percentage

Premiepercentage

Eigenrisicodragers ZW

1

Premiegroepen sector Agrarisch bedrijf

   
 

Kort

8,94%

5,54%

 

Lang

0,20%

0,16%

3

Premiegroepen sector Bouwbedrijf

 
 

Kort

0,00%

0,00%

 

Lang

0,00%

0,00%

9

Premiegroepen sector Grafische industrie

   
 

Grafische industrie exclusief fotografen

1,01%

0,72%

 

Fotografen

2,24%

1,56%

33

Premiegroepen sector Horeca Algemeen

   
 

Kort

3,68%

3,14%

 

Lang

1,22%

0,68%

52

Premiegroepen sector Uitzendbedrijven

   
 

Detachering

3,84%

0,73%

 

Intermediaire diensten

3,42%

0,63%

 

Uitzendbedrijven I A

   
 

Kortingsklasse

4,11%

0,87%

 

Middenklasse

4,47%

0,87%

 

Opslagklasse

4,83%

0,87%

 

Uitzendbedrijven II A

   
 

Kortingsklasse

5,63%

1,14%

 

Middenklasse

6,75%

1,14%

 

Opslagklasse

7,87%

1,14%

 

Uitzendbedrijven I B + II B

3,29%

0,82%

54

Premiegroepen sector Culturele Instellingen

   
 

Kort

7,18%

6,91%

 

Lang

1,68%

1,41%

56

Premiegroepen sector Schildersbedrijf

   
 

Kort

5,10%

4,58%

 

Lang

1,47%

0,95%

* Sectorpremies exclusief opslag voor de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang.

Terug naar begin van de pagina