Besluit vaststelling basisselectiedocument deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Minister van Justitie)

[Regeling vervallen per 20-11-2016.]
Geraadpleegd op 07-12-2022.
Geldend van 22-11-2007 t/m 19-11-2016

Besluit vaststelling basisselectiedocument deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Minister van Justitie)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 14 april 2006, kenmerk arc-2006.02834/3);

Besluiten:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-11-2016]

De onderstaande handelingen in de volgende selectielijsten worden ingetrokken.

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein arbeidsverhoudingen bij de overheid over de periode 1945–1995 (1997), vastgesteld bij besluit van 30-07-2001, kenmerk R&B/OSA/20001/867; Staatscourant 2001 nr. 201; handeling 39

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel over de periode 1945–1996, vastgesteld bij besluit van 30-07-2001, kenmerk R&B/OSA/20001/867; Staatscourant 2001 nr. 200: handelingen 6, 32, 34, 37, 42, 55, 64–68, 70, 77, 81, 104, 105, 114–117, 128, 130, 132, 137, 138, 141, 153, 173, 174, 191, 192, 196–199, 201, 202, 212, 213, 238, 248, 251, 260, 261, 263, 264, 270, 272, 273, 275, 284–286, 288, 289, 296–301, 308–310, 321, 332, 341–343, 345–347, 350, 353, 363–366, 372, 375, 376, 379, 380, 384, 389–391, 397, 404, 426, 431, 445–447, 450, 451, 453–456, 465, 474–478, 481–486, 514, 519, 522, 537, 540, 541, 625;

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit over de periode 1945–1996, vastgesteld op 30-7-2001, kenmerk R&B/OSA/20001/867; Staatscourant 2001, nr. 201; handelingen 6, 63, 69, 113, 132, 142, 154, 179, 205–208, 211, 213, 214, 218, 219, 220, 222.

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein arbeidsomstandigheden bij de overheid over de periode 1945–1996, vastgesteld op 30-7-2001, kenmerk R&B/OSA/20001/867; Staatscourant 2001, nr. 201; handelingen 5, 56, 59, 123, 129, 157, 160, 161, 172.

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Personeelsinformatievoorziening en -administratie, vastgesteld op 30-7-2001, kenmerk R&B/OSA/20001/867; Staatscourant 2001, nr. 201; handelingen 8 en 61.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-11-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 16 augustus 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de Directie Informatisering,

G.S. van de Weg

Naar boven