Besluit vaststelling basisselectiedocument deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Minister van Algemene Zaken)

[Regeling vervallen per 20-11-2016.]
Geldend van 22-11-2007 t/m 19-11-2016

Besluit vaststelling basisselectiedocument deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Minister van Algemene Zaken)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 14 april 2006, kenmerk arc-2006.02834/3);

Besluiten:

Artikel 2

[Vervallen per 20-11-2016]

Van de onderstaande selectielijsten worden de volgende handelingen ingetrokken.

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Algemene Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein arbeidsverhoudingen bij de overheid over de periode 1945–1995 (1997), vastgesteld bij besluit van 30-07-2001, kenmerk R&B/OSA/20001/862; Staatscourant 2001, nr. 200; handeling 36;

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Algemene Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel over de periode 1945–1996, vastgesteld bij besluit van 30-07-2001, kenmerk R&B/OSA/20001/862; Staatscourant 2001 nr. 200; handelingen 6, 32, 34, 37, 42, 55, 64–68, 70, 77, 81, 104, 105, 114–117, 128, 130, 132, 137, 138, 141, 153, 173, 174, 191, 192, 196–199, 201, 202, 212, 213, 238, 248, 251, 260, 261, 263, 264, 270, 272, 273, 275, 284–286, 288, 289, 296–301, 308–310, 321, 332, 341–343, 345–347, 350, 353, 363–366, 372, 375, 376, 379, 380, 384, 389–391, 397, 404, 426, 431, 445–447, 450, 451, 453–456, 465, 474–478, 481–486, 514, 519, 522, 537, 540, 541, 625;

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Algemene Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit over de periode 1945–1996, vastgesteld op 30-7-2001, kenmerk R&B/OSA/20001/862; Staatscourant 2001, nr. 201; handelingen 6, 63, 69, 113, 132, 142, 154, 179, 205–208, 211, 213, 214, 218, 219, 220, 222;

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Algemene Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein arbeidsomstandigheden bij de overheid over de periode 1945–1996, vastgesteld op 30-7-2001, kenmerk R&B/OSA/20001/862; Staatscourant 2001, nr. 201; handelingen 5, 56, 59, 123, 129, 157, 160, 161, 172;

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Algemene Zaken, en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein Personeelsinformatievoorziening en -administratie, vastgesteld op 30-7-2001, kenmerk R&B/OSA/20001/862; Staatscourant 2001, nr. 201; handelingen 8 en 61.

Artikel 3

[Vervallen per 20-11-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 18 oktober 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:
de

plv secretaris-generaal

,

K.H. Ollongren

Terug naar begin van de pagina