Besluit aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-10-2008.]
[Regeling vervallen per 03-05-2014.]
Geldend van 10-11-2007 t/m 02-05-2014

Besluit aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2007

De voorzitter van het Productschap Wijn heeft,

Gelet op de artikelen 3, 4, en 7 van de Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003,

Op 2 november 2007 het volgende besluit genomen.

Artikel 1

[Vervallen per 03-05-2014]

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 van de Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003 is het de ondernemer toegestaan Franse AOC-wijn van het oogstjaar 2007 in flesverpakking te vervoeren vanaf 8 november 2007, 8:00 uur, onder voorbehoud van aflevering aan de detailhandel.

Artikel 2

[Vervallen per 03-05-2014]

In afwijking van het bepaalde in artikel 4, eerste lid van Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003 is het de ondernemer toegestaan Franse AOC-wijn van het oogstjaar 2007 in bulk te vervoeren vanaf 8 oktober 2007, 8:00 uur.

Artikel 3

[Vervallen per 03-05-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 8 oktober 2007.

Den Haag, 2 november 2007

Th. A.M. Meijer

voorzitter

Terug naar begin van de pagina