Regeling tarieven CBR-examens 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]
[Regeling vervallen per 07-04-2014.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 06-04-2014

Regeling tarieven CBR-examens 2008

De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

Gelet op de artikelen 51, 57, 98, 158 en 197 lid 2 van het Reglement Rijbewijzen;

Overwegende dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regeling van 14 mei 1996, Staatscourant 101 goedkeuring is verleend als bedoeld in vorenvermelde artikelen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-04-2014]

De tarieven van de CBR-examens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 luiden als volgt:

1.

Theorie-examens CBR

     

1.1

Klassikaal theorie-examen A/B/AM

31,40

*

1.2

Toeslag aangepast klassikaal theorie-examen A/B

4,90

*

1.3

Toeslag individueel theorie-examen A/B/AM

34,65

*

1.4

Theorie-examen C/D

43,15

 
         

2.

Praktijkexamen

     

2.1

Praktijkexamen A – (voertuigbeheersing)

43,60

*

 

Praktijkexamen A – (verkeersdeelneming)

101,40

*

2.2

Gefaseerd praktijkexamen A

74,20

*

2.3

Nader onderzoek praktijkexamen A

124,75

*

2.4

Normaal praktijkexamen B

87,90

*

2.5

Gefaseerd praktijkexamen B – fase I

74,20

*

 

fase II

87,90

*

2.6

Nader onderzoek praktijkexamen B

97,20

*

2.7

Normaal praktijkexamen E bij B

87,90

*

2.8

Gefaseerd praktijkexamen E bij B – fase I

74,20

*

 

fase II

87,90

*

2.9

Nader onderzoek praktijkexamen E bij B

97,20

*

2.10

Toeslag spoedbehandeling A, B of E bij B

15,15

*

2.11

Toeslag spoedbehandeling nader onderzoek praktijkexamen A, B, of E bij B

15,15

*

2.12

Toeslag afroepexamen A, B of E bij B

15,15

*

2.13

Praktijkexamen C

136,00

 

2.14

Nader onderzoek praktijkexamen C

136,00

 

2.15

Praktijkexamen E bij C

136,00

 

2.16

Nader onderzoek praktijkexamen E bij C

136,00

 

2.17

Praktijkexamen D

136,00

 

2.18

Nader onderzoek praktijkexamen D

136,00

 

2.19

Praktijkexamen E bij D

136,00

 

2.20

Nader onderzoek praktijkexamen E bij D

136,00

 

2.21

Toeslag spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D

15,55

 
         

3.

Medische geschiktheid

     

3.1

Eigen Verklaring

19,75

*

3.2

Toeslag spoedbehandeling eigen verklaring

6,10

*

De met * bemerkte tarieven zijn inclusief 19% BTW. Waar geen * vermeld wordt, bestaat vrijstelling van BTW.

Artikel 2

[Vervallen per 07-04-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 8 november 2007

De

algemeen directeur a.i. van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

,

C. Anker

Terug naar begin van de pagina