Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling [...] gezondheidszorg vanaf 1945 (Nederlandse Zorgautoriteit)

Geldend van 17-11-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (Nederlandse Zorgautoriteit)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 25 september 2007, aca-2007.03991/4);

Besluit:

Den Haag, 9 oktober 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Terug naar begin van de pagina