Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 14-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 03-04-2021.
Geldend van 03-04-2021 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 74

Informatie geldend op 03-04-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4.3

  1. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
    Artikel 65

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  1. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
    Artikel 2a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 03-04-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380 Stcrt. 2023, 11246
20-03-2009 t/m 21-12-2008 Wijziging 06-03-2009 Stcrt. 2009, 53 BJZ2009015527 06-03-2009 Stcrt. 2009, 53
19-12-2008 Wijziging 08-12-2008 Stcrt. 2008, 245 BJZ2008117286 08-12-2008 Stcrt. 2008, 245 Alg. 1
15-11-2007 Nieuwe-regeling 08-11-2007 Stcrt. 2007, 220 LMV2007.109578 30-10-2007 Stb. 2007, 434 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Artikel II, tweede lid, van de Wijzigingsregeling Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (toepasbaarheid regels inzake meting of berekening kwaliteitsniveau en criteria meet- en rekenpunten), Stcrt. 2008/245, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking treedt.2)
Naar boven