Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 03-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 03-04-2021.
Geldend van 03-04-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 24

Informatie geldend op 03-04-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
  Artikelen: 20, 26, 65

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
  Artikel 2a

Verwijzingen naar Paragraaf 3.3

 1. Smogregeling 2010
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 03-04-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380 Stcrt. 2023, 11246
03-04-2021 Wijziging 28-03-2021 Stcrt. 2021, 16319 IENW/BSK-2021/86078 28-03-2021 Stcrt. 2021, 16319
31-12-2016 Wijziging 06-12-2016 Stcrt. 2016, 64974 IENM/BSK-2016/229938 06-12-2016 Stcrt. 2016, 64974
19-12-2008 Wijziging 08-12-2008 Stcrt. 2008, 245 BJZ2008117286 08-12-2008 Stcrt. 2008, 245 Alg. 1
15-11-2007 Nieuwe-regeling 08-11-2007 Stcrt. 2007, 220 LMV2007.109578 30-10-2007 Stb. 2007, 434 Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. Artikel II, tweede lid, van de Wijzigingsregeling Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (toepasbaarheid regels inzake meting of berekening kwaliteitsniveau en criteria meet- en rekenpunten), Stcrt. 2008/245, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking treedt.2)
Naar boven